Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu 

Emma Waśko


Wiceprezes Zarządu

Olga Król


Członek Zarządu

Lech Zwoliński