Startujemy

Drodzy Państwo

Miło nam poinformować, że z dniem 23 sierpnia 2017 r. rozpoczęła swoją działalność Fundacja HELP YOU, której podstawowym celem statutowym  jest  opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
Zapewnimy dzieciom zajęcia świetlicowe, współpracujemy z terapeutami z dziedziny logopedii, psychologii swoją pomoc zaproponował również wykwalifikowany masażysta.

Wierzymy, że objęcie naszych podopiecznych kompleksową opieką pozwoli im w przyszłości normalnie funkcjonować i szczęśliwie żyć, natomiast odciążenie rodziców w codziennej opiece w znacznym stopniu ułatwi im  życie.

Priorytetowym celem na chwilę obecną jest możliwość zorganizowania ferii zimowych dla dzieci w 2018 z możliwością zajęć świetlicowych, terapeutycznych, dydaktycznych z wykorzystaniem współpracujących z nami specjalistów jak również organizacja kuligu, zajęć sportowych, wyjść do sal zabaw, zajęć z bajkoterapii , warsztatów kulinarnych, muzyczno- ruchowych itp.

Dodaj komentarz

Lub